Posted by admin | Możliwość komentowania Na co i w jaki sposób się wykonuje wycenę przedsiębiorstwa została wyłączona

W jaki sposób może zostać wykonana wycena firmy

W jaki sposób może zostać wykonana wycena firmy
W czasie funkcjonowania każdej firmy mogą się pojawić sytuacje, kiedy z jakiś powodów potrzebne będzie oszacowanie jej wartości. Może to być na przykład nabycie lub sprzedaż takiego przedsiębiorstwa, podział lub też zaciągnięcie jakiejś bankowej pożyczki. Pozwoli to zainteresowanym stronom dowiedzieć się, jak faktycznie wygląda sytuacja, i na tej podstawie podjąć odpowiednie decyzje biznesowe. W zależności od sytuacji wycena przedsiębiorstw może być przeprowadzona na kilka różnych sposobów. Bardzo często stosuje się majątkowe podejście, w którym od sumy aktywów są odejmowane ewentualne pasywa. Ale nie we wszystkich sytuacjach ta metoda się sprawdzi, dlatego też można użyć podejścia dochodowego i porównawczego. Przy dochodowym podejściu wartość firmy ustalona zostaje w oparciu o planowane dochody, z ujęciem istniejących kosztów. Jeśli chodzi o metodę porównawczą firma porównywana jest z innymi podmiotami funkcjonującymi w danej branży, i na tej podstawie zostaje oszacowana jej wartość.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.